HITEM

Dicsértessék a JÉZUS KRISZTUS!  

                                    

 Uram, te ismersz engem. Fogadj el hát olyannak, amilyen vagyok, és  mutasd
meg, amilyennek látni akarsz!

A katolikus egyház a keresztségben egy szent nevét (keresztnév) adja a megkereszteltnek, akit védőszentnek, példaképnek állít elénk. Ezért fontos, hogy ismerjük védőszentünk életét, hogy követhessük. A névadó szent férfi vagy nő, hitvalló, egyháztanító vagy vértanú.

Ki a szent? A SZENT kettőt jelent: erkölcsileg kiválót és Istennel közeli kapcsolatban lévőt.

Szent ember: az erény magas fokán álló személy.

Szent tárgy: pl. Templom, Biblia, Szenthagyomány, Szentségtartó, stb.

Az egyház azokat avatja szentté, akik valamely erényt (az emberben állandóan meglévő, kialakult jótulajdonság) hősi fokban, magas fokban gyakorolták.

Ki a hitvalló? Aki a hitéért szenvedett, de nem halt meg hite esetleges védelmében. Vagyis olyan szent, aki nem vértanú.

Kik az egyháztanítók? Azok az egyházi írók, akiket kiváló, hithű tanításuk, az egyházi tanítás alapos kifejtése és az életszentségük miatt az egyház ilyeneknek fogad el. A keresztény hagyomány legfőbb tanúi közé tartoznak.

Kik a vértanúk? Akik hitükért a halált is vállalták, akik a hitükért haltak meg. Egyházunk úgy tartja, hogy a kereszténység elterjedésében nagy szerepük volt, bátor hitvallásuk: a vértanúk kihulló vére lett a kereszténység magva.

 

"Olyanok vagyunk Istennel, mint az egyéves gyerek, amikor azt mondja a mamájának, hogy nem szeretlek. Ez után a mondat után persze kikerekült szemmel azonnal elsírja magát, mert nem lehet máshova fordulnunk, csak az anyánkhoz, az apánkhoz."

                                                                                      Lázár Kovács Ákos

   Gyurkovics Tibor: Szentostya


           (részlet)
 

 Mindig néztem a papokat,
 – pap lettem volna én is egyszer –,
 hogy átváltoztatják az ostyát
 amit nem vet ki semmi vegyszer,
 ráleheltek a matricára,
 rádőlve oltárkeszkenőre,
 mormolva a dús szavakat –
 és Jézus Krisztus lett belőle.
 És akkor megképzett az Isten!
Aláhajolva, fölsuhanva,
 bizonyos katolikus hitben
 magát az Isten fölmutatta…
 A hártyavékony ostyahéjon
 kirajzolódott az az isten,
 akiben, mint az osztalékban
 reméltem, de magam se hittem

       

 

A   Soltszentimre-i   Csonka torony

A legenda szerint a templomot szent István király építtette Imre fia halála után.

Mint ismeretes, szent Imre herceg megkoronázása előtt halt meg 1031 szeptember 2.-án, vadászbalesetben.

A Csonka torony, melynek belsejében a lőrésszerű ablakok miatt sötétség van, minden évben érdekes fényjelenséggel hívja fel magára a figyelmet.

Szent Imre herceg halálának csillagászati pillanatában, szeptember 7.-én, (az eltérés a Julián és Gergely naptárkülönbségből adódik) egy fénysugár vetül a templomtest sötétjébe.

  

Szent Őrzőangyalok 

                    

Nem holmi mesebeli röpködő kis angyalkák!
Szent Jeremos mondja: minden embernek, születése pillanatától kirendelt angyala van, aki élete folyamán vigyáz rá. Akaratunkra nem tudnak közvetlenül hatni, de hatnak értelmünkre, elindítva képzeletünket és így mintegy tanácsot adhatnak, ha figyelünk rájuk.
"Minden hívőnek angyal rendeltetett, aki méltó arra, hogy a Mennyei Atya arcát lássa."

                                                  Nagy szent Vazul

" Imáinkat viszik Isten színe elé, imáikhoz csatolva."

                                                           Aquinoi szent Tamás

Az Őrzőangyalok ünnepét a XVI. században kezdték megülni Spanyolországban. Liturgikus ünnepük a XVII. században vált általánossá; X. Pius intézkedésére került Mihály arkangyal nyolcadába, október 2-ára.

 HALOTTAK NAPJÁRATöbb hitvilágban is a holtak lelkét csónak viszi át a túlvilágra. A szatmárcsekei csónak fejfás temető őrzi e hiedelem emlékét.
E különleges fejfák eredete a mai napig nem tisztázott. Van olyan helyi hagyomány is, amely szerint a múlt században egy vízbe fúlt legény sírjára állították először a csónak alakú fejfát, innen jött "divatba" a szokás.
Mivel az 1800-as évek közepénél korábbi csónak fejfát nem találunk a temetőben, az is elképzelhető, hogy egy vándormesternek köszönhetően terjedt el ez idő tájt a síremlék Szatmárcsekén.
A sok lehetséges magyarázat mellett ami biztos, hogy a csónakok emlékeztetnek a vízzel körbevett (Tisza, Túr) település lakóinak életmódjára, hiszen évszázadokig vihették halottaikat csónakkal a temetkezési helyre.

       

A csónaktemető                                                                         

 A kátránnyal és korommal konzervált fejfák mindegyikén találkozhatunk az ABFRA rövidítéssel, melynek olvasata: a boldog feltámadás reménye alatt. Az elhunyt életének legfőbb eseményeit rövid versikékbe szedték, ezt vésték a fejfákra. A feliratok alapján a béke ritka szigete lehet Szatmárcseke, hisz kevés kivétellel a fejfák azt hirdetik, hogy az elhunyt boldog házasságban élt.

 


 

 

Kölcsey Ferenc

 

Szatmárcseke ugyancsak híres Kölcsey Ferencről, aki e kicsiny faluban érett igazán nagy költővé, és 1823-ban itt írta a Himnuszt is. 1838-ban itt is hunyt el.

 

 

A temető legmagasabb pontján áll fehér márványoszlopos klasszicista síremléke, amelynek lépcsői ilyenkor Halottak napján szintén megtelnek mécsesekkel.

 

 

 

 

 

 

 

 

ADVENT:                                             

Az advent, latin szó, jelentése: várakozás. Ez a karácsony előtti ünnepi készülődés négy hete, amelyet a négy gyertya szimbólizál. A szentestét megelőző négy vasárnapon egy-egy gyertyával többet gyújtunk meg a hagyományos koszorún.  A hagyományos koszorún a gyertyák fehér színüek. 3 lila színű szalaggal, 1 rózsaszínűvel. Ez utóbbi a 3. vasárnapra az öröm ünnepére szól.(Gaudé-vasárnap) A manapság divatba jött mindenféle színű és formájú gyertyákkal, díszekkel telerakott koszorú nem fedi a tulajdonképpeni értelmét, inkább asztaldísz és a szinte teljesen elvilágiasodott Karácsony és ajándékáradat része.

 

Advent: lelki felkészülés a karácsonyra.
Izrael népe több száz éven át várta az Isten által megígért embert. Ezt a várakozást elevenítjük fel, éljük meg. Az adventi koszorú  - keresztény hagyományként - ezt a várakozást jelzi.

 

 

NAGYBŐJT

A nagyböjt a lelki megújulás évente visszatérő lehetősége, amikor nemcsak azt határozhatjuk el, hogy mit nem teszünk ? például nem eszünk csokit, nem pletykálkodunk, nem lustálkodunk stb. ? hanem azt is, hogy mit teszünk.

 

 Hamvazószerda:  "...Emlékezzél ember, hogy porból lettél és porrá leszel"

 

 

 

 

 

 

 

0.046 mp