A történelem rejtélyei

A világ tele van titkokkal, szépségekkel, szépséges titkokkal, az élet minden területén. Érdemes tudni róluk!
   

         

     Stonehenge                                piramis                               moai- k

 Vannak titkok a történelemben, melyek Stonehenge és az egyiptomi piramisok mögött örökre csak a másodikak lehetnek. Pedig létrejöttük, jelentésük ugyanannyi kérdést vet fel, s kulturális értékük is legalább olyan nagy.

Ha kíváncsi vagy ezekre a különlegességekre, olvasd el ezt a cikket:

1. RONGORONGO

Miközben sokan ismerik a Húsvét-sziget MOAI-nak nevezett kőszobrait,    

csak igen kevesen halottak a szintén HÚSVÉT-szigethez köthető RONGORONGO-ról, amely a hieroglifákhoz hasonló képirást takar. A rongorongo azért is különleges, mert Óceánia népei közül egyik sem rendelkezett irott nyelvvel. Az 1700-as években bukkant fel, de sajnos hamar el is tünt, mert az európai gyarmatositók, hogy kiirtsák a pogányságot megtiltották használatát.

                                rongorongo irásjelek

A rongo-rongo vagy a ko hau rongo rongo (visszaadás, visszaolvasás sorai rapanuiul) egy a Húsvét-szigeteken használt írásrendszer. Mindösszesen 26 ilyen szöveg maradt fel. A szövegeket olyan fatáblákra jegyezték fel eredetileg, amelyek gyorsan elkorhadtak. Maga az írás karcolással (sokszor cápafog volt az íróeszköz) történt, és inverz busztrofedon irányban haladt (ami azt jelenti, hogy az oldal aljáról indult, először balról jobbra, a következő sorban jobbról balra, és így tovább).Az írás olvasata egyelőre rejtély. Noha a szigetlakók szívesen mesélték el a táblákra lejegyzett történeteket, nem olvastak, csupán a jelek emlékeztették őket az ősök által leírt történetekre. Állításuk szerint minden jel egy szót jelölt.

2. HELIKE ELVESZETT VÁROSA:   

                                                                                                                      

Az i.sz. 2. században Paunasziasz, görög író, Görögország nevezetességeiről írt művében leírta, hogyan pusztította el egy hatalmas földrengés és az azt követő szökőár Helike egykor virágzó városát. Az akháj szövetség fővárosa Poszeidón, a tengeristen kultuszának központja volt. Sokáig semmilyen más nyom nem utalt arra, hogy Paunasziasz leírása igaz, mígnem 1861-ben egy régész Helikéből származó bronzérmét talált, amelyet Poszeidón összetéveszthetetlen arcképe díszített. 2001-ben sikerült megtalálni az "igazi" Atlantisz romjait a tengerpart homokja alatt. A kutatók most próbálják megfejteni az elsüllyedt város felemelkedésének és hirtelen eltűnésének történetét.

3. A MOCSÁRI MÚMIÁK:

                                  

 Az észak-európai országok mocsaraiban talált holttestek igen jó állapotban maradtak fenn, egyesek akár 2000 évesek is lehetnek. Több múmián is kínzások nyomai fedezhetők fel, amiből a kutatók arra következtettek, hogy rituális emberáldozatokról lehet szó.


4. A MINOSZI CIVILIZÁCIÓ BUKÁSA:

                                                             

 A minósziakat elsősorban Thészeusz király és a Minotaurusz révén ismerjük, igazából azonban hanyatlásuk az, ami érdekes. Három és fél évezreddel ezelőtt a szomszédos Théra szigetén bekövetkezett hatalmas vulkánkitörés katasztrofális következményekkel járt, de a régészeti leletek azt mutatják, hogy a krétaiak még legalább 50 évig kitartottak. Több elmélet is létezik arról, mi is vetett véget ténylegesen ennek a virágzó civilizációnak. A természeti katasztrófák és a rossz termés miatt végzetesen meggyengült minószi kultúrát végül a szárazföldről érkező görögök hódították meg.

5. A  PHAISZTOSI KORONG:  

                                                                                          

Az ősi korong 45 titokzatos szimbóluma egyesek szerint egy 4000 éves költeményt, vagy egy szent szöveget, illetve akár egy mágikus feliratot is rejthet. Egy amerikai kutató szerint azonban a régészet történetének legtitokzatosabb, 100 éve megfejtetlen objektumaként ismert phaisztoszi korong ábrái nem jelentek semmit, mivel az egész csak egy ügyesen elkészített hamisítvány.

6.  A VOYNICH- KÉZIRAT:

                                                          

                                                   

A középkori Voynich-kézirat ismeretlen írással és ismeretlen nyelven íródott. Több száz éven keresztül igyekeztek megfejteni a kódot, de eredménytelenül. A megmaradt lapok gyógyszerészkönyvre, vagy valamilyen középkori vagy kora újkori orvosi témára utalnak. Az illusztrációk részletessége következtében több elmélet is született a könyv eredetével, a szöveg tartalmával és céljával kapcsolatban. Az illusztrációk alapján a könyv hat részből állt: növények, asztronómia, biológia, kozmológia, gyógyszerészet és receptek.

7. KI VOLT ROBIN HOOD?

                                                                                                                   

A legendás tolvaj utáni történelmi kutatás rengeteg nevet hozott a felszínre. Az egyik lehetséges jelölt Robert Hod, yorkshire-i törvényen kívüli, aki Hobbehod vagy Robert Hood of Wakefield néven is szerepelt. A kutatást bonyolítja, hogy a Robin Hood név idővel egyet jelentett a számkivetettséggel. Az irodalom később olyan, valóban létező történelmi alakokat is beleszőtt a mesébe, mint János herceg, vagy Oroszlánszívű Richárd, ami még homályosabbá teszi a történetet. Máig nem lehet egyértelműen megállapítani, kit is takart valójában Robin Hood alakja

8. AZ "ELTÜNT" LÉGIÓ:

                                                         

A római légió
A legenda szerint, miután a párthusok legyőzték Crassus, római hadvezér seregét, római katonák egy csoportja 17 évig bolyongott a sivatagban, míg a kínai Han dinasztia katonái rájuk nem bukkantak. Ben Gu, 1. században élt kínai történetíró számol be a csatáról, amelyben különös "hal alakzatban" harcoló egység vett részt. Ilyen alakzat csak a római katonákra volt jellemző. Az ókori forrásokat összehasonlítva egy oxfordi történész úgy véli, hogy az elveszett római légió várost alapított a Góbi-sivatag szélén: Licsien kínai átírásban Rómát jelent. Nemrég mi is beszámoltunk róla, hogy egy DNS vizsgálat magyarázatot adhat az állítás igazára, és a helyiek zöld szemére illetve szőke hajára.

9. AZ INDUS-VÖLGYI CIVILIZÁCIÓ:

                                                                                                                                                                                                          India legősibb civilizációja Nyugat-Indiától egészen Afganisztánig terjedt, népessége pedig elérte az 5 milliót. A fejlett bronzkori kultúra bonyolult szennyvízelvezető rendszerrel és tökéletesen kivitelezett fürdőkkel rendelkezett. Eddig nem találtak hadseregre, rabszolgákra, konfliktusokra vagy egyéb, a többi ókori civilizációra jellemző ismertetőjegyekre utaló régészeti bizonyítékokat. Senki nem tudja, hová tűntek.

10. CARNACI KÖVEK:

                                                                        

 Az észak- franciaországi, Morbihan megye-i Bretagne partja mentén található az ezernél több menhir (kelta eredetű szó, 4-5 m magas faragatlan kőoszlop,) amelyek  12 km hosszan, 11 sorban helyezkednek el.Semmit sem tudunk az épitőikről. Tudományos vizsgálatok szerint, talán földrengés előrejelzőkként használhatták. A legenda szerint, minden egyes kő egy római katona, akit MERLIN, a varázsló változtatott kővé.  A Carnac-i kősorok rejtélyét  A. Thom igyekezett megoldani.  Elmélete szerint ezek az álló kősorozatok "finom műszerként" segítették a napfogyatkozások előrejelzését.  A fogyatkozások "megjósolása" fejlett matematikai tudást és az égbolt hosszú időn át való megfigyelését kívánja, valamint a Hold igencsak bonyolult mozgásának számontartását.
Szerinte a kősorozat egy része olyan, mint egy milliméterpapír, melyen cölöpökkel rögzítették a Hold helyzetét nyugtakor. Állítása szerint az így kapott "görbe" akkor is folytatható volt, ha a Hold nem volt látható. A Hold, illetve a Nap mozgásának nyomonkövetésében segítenek a kősorozatokhoz nem tartozó magányos kőóriások, a menhirek, melyek közül a legfigyelemreméltóbbak a Manio Menhir és a Nagy Menhir. A Nagy Menhir 18, 5 méteres magasságával környezetének igen szembetűnő darabja volt.
A. Thom kiszámította azt is, hogy több mint száz éven keresztül kellett volna összegyűjteni és megőrizni a pontos megfigyeléseket ahhoz, hogy az általa feltételezett gigantikus méretű szabadtéri "obszervatóriumot" megszerkesszék. Elméletét igencsak vitatják a tudósok.

11. A TARIM-MÚMIÁK:

                                                         

A 90-es évek elején különös leletre bukkantak a nyugat-kínai Tarim-medencében. A 2000 éves múmiák szőkék és hosszú orrúak voltak. 1993-ban a Victor Mayer professzor által végzett DNS vizsgálatok bebizonyították, hogy a múmiák európai eredetűek. Az i.e. 1000-ből származó kínai források említést tesznek egy kaukázusi népcsoportról, amely a távoli keleten él, de semmilyen információval nem szolgálnak arról, hogyan és miért kerültek ide.

12. MYSTERY STONE (REJTÉLYES TOJÁS):

A történet szerint 1872-ben New England középső részén, a Winnipesaukee-tó partján egy kerítés ásásakor agyaghalmot fordított ki az ásó, melyben egy sötét, tojás alakú követ találtak beágyazódva. A kőbe különböző mintákat véstek, többek közt egy arcot, egy indián kunyhót, kukoricacsövet és csillagszerű mintákat. Mivel hasonló tárgy mind a mai napig nem került elő, ezért nem igazán tudnak választ adni arra, hogy ki és milyen céllal készíthette a tojásdad művet, és főként hogyan sikerült megalkotnia, az amúgy egészen szabályos formákat.

                                                                             

A 10 centis kő egyik oldalán fordított nyilak, egy hold, néhány pötty és egy spirál látható, a másikon a kukorica és egy kör, melyben három alakzatot véstek, az egyik egy szarvas lábára emlékeztet. A nagy múltú American Naturalist a felfedezéskor úgy vélekedett, hogy a kő két indián törzs között megkötött egyezségnek állíthatott emléket, mások szerint viszont eszkimó, de akár kelta eredete is lehet, bár a jellegzetes indián sátor elég meghatározó motívum.

13.  KRISTÁLYKOPONYA:

                                                            

 A kristálykoponyák olyan kvarc- vagy egyéb kristályból kifaragott szobrok, melyek emberi koponyát formáznak. Koruk változó, a legősibbek mintegy kétezer éve készültek, az újabbak 100 éve, és napjainkban is előállítanak ilyeneket, bár gyaníthatóan más célból, mint korábban (kereskedelem, turizmus).
A kristálykoponyák rendeltetése nem ismert, számos feltételezés él velük kapcsolatban. Vallási rítusok, varázslatok és egyéb szertartások kellékeinek tartják őket, sokan a földönkívüliekkel is összefüggésbe hozzák létezésüket.
A  Mitchell-Hedges-féle az egyik legismertebb, legtökéletesebb, legtalányosabb darab. F.A Mitchell-Hedges régész 1924-ben egy ősi maja város, Lubaantum (a mai Belize területén) feltárásán dolgozott, amikor vele lévő 17 éves Anna lánya valami csillogást vett észre. Egy kicsiny, de életnagyságú kristálykoponyát találtak, melyről azonban hiányzott az állkapocscsonti rész. Ezt három hónappal később, a koponya többi részétől mintegy 7,5 méternyire találták meg. ( Frederick Albert Mitchell-Hedges 1959-ben halt meg, a koponyát fogadott lánya, a tényleges megtaláló, Anna Le Guillon örökölte. Anna Kanadába költözött, ott élt egy Toronto melletti kisvárosban, Kitchenerben 1996-ig. Halála után unokaöccse örökölte a kincset, ma ő a tulajdonosa és őrizője.)
A Mitchell-Hedges-féle koponya az egyetlen, amely két darabból áll, az összes többi esetében a fogakat csupán rávésték a tömör koponyára. A kerekded szemgödör és lapos szemöldöki csontperem alapján női koponyát formáz.
Az egyetlen ma elképzelhető anyag, amellyel megmunkálhatták, a gyémánt.
Fény útjába helyezve a kristály felragyog, a szemüregek pedig a többi résznél is fényesebben világítanak. 
Képes színét változtatni, hangot és illatot kibocsátani, szemüregébe nézve pedig némelyek régi épületeket, embereket láttak. Egyszóval
a koponya szinte minden érzékszervre képes hatni, ami a mai nyugati természettudományos fogalmakkal nem magyarázható.

 14. PILIS-DOBOGÓKŐ:

Az ősi tudás szerint úgynevezett Szent György-vonalak (Sárkányvonalak) hálózzák be a Földet. Ezek energiarendszerek, egyfajta rezgések. Ahol a vonalak metszik egymást, azok az akupunkturális pontok, hasonlóan az emberi test akupunkturális pontjaihoz. A többszörös vonalkereszteződések egyszersmind szakrális, szentnek tekintett helyek. Ilyen az angol Stonehenge, a görög delphoi jósda, a perui Machu Picchu, az egyiptomi Kheopsz piramis. A Kárpát-medencének azonban egyedülállóan kitüntetett szerepe van a Szent György-vonalak rendszerében. Itt ugyanis az akupunkturális pontoknak olyan sűrűsödése fedezhető fel, amely  páratlan a Földön. Ráadásul Budapesttől harminc kilométerre, a Pilisben, Dobogókőn található a Föld szívcsakrája, vagyis az energiavonalak csokra, a legfőbb akupunkturális pont.
                                                                                                 
A Dunakanyar íve és a folyó elágazásai a régi időkben az egész Pilis hegységet szív alakban fogták körül. Ahogyan az emberi szervezet központja a szív, - amely az életet fenntartó, a folyamatosan megújító energiákat, az Én-erőket hordozó vér keringtetője -, úgy a magyarországi szívcsakra a "földi véráramban" tölti be ugyanezt a szerepet!  Atilla hun király sem véletlenül választotta óriási birodalma központjául ezt a környéket. Birtokában voltak az ősi tudásnak a magyar táltos papok is.  A szívcsakra a Rámhegyen található, a Ferenczy-sziklánál. Jártak már a helyszínen laoszi és kambodzsai lámák, buddhista szerzetesek is. A kínai shaolin egyház szintén a Pilisben alapított falucskát, s annak is oka lehet. Hitük szerint ugyanis a szívcsakra közelében gyógyul, megújul, feltöltődik az ember.

15. EXTERNSTEIN:

Ez a sziklás vidék Németország "szent" szíve. Egymás mellett állnak az ősi sziklakövek, remetealakok, templomok stb., melyek együtt alkotják a Heilige Linient, azaz szent vonalat.
Ettől a híres helytől nem messze fekszik Externsteine, ahol öt hatalmas mészkőpillér tornyosul az erdő fölé.  A látvány valóban megrendítőn látomásszerű, öt viharvert, bizarr formájú, barlangokkal, járatokkal és titkos kamrákkal teli homokkőszikla tornyosul előttük, 30 m magasra nyúlva a fák között.

                                                                               
 A néphagyomány szerint a köveket óriások emelték egyik napról a másikra, majd az ördög felégette őket, groteszk, kifacsarodott formájukat ennek az égő pokolnak a lángjaitól kapták.
Az externsteinei szentély ősidők óta zarándokhely. Sziklába vájt kamrái és üregei nyugalmat és csendet biztosítanak a szerzetesek és zarándokok áhítatához.
A természet egyik "energiaközpontja", Externsteine már az ókorban is szent helynek számított.
Az egyik pillér tetejének közelében sziklába vájt kápolna helyezkedik el, ez talán Externsteine legtitokzatosabb helye. Csak sziklába vésett lépcsőkön vagy egy ingatag pallón át közelíthető meg. Keleti vége egy kör alakú fülkét rejt, amelyben egy pilléroltár található. A templomépítészetben ez a megoldás teljesen ismeretlen. Közvetlenül az oltár fölött 50 cm átmérőjő kör alakú ablak van.
                          
1823-ban Otto von Bennigsen, a prehisztorikus kor kutatója, a kápolnában állva végignézte a nyári napforduló idején a nap és a holdkeltét. Ezek nagyon fontos asztronómiai események, számos prehisztorikus emlék (kőkörök, megalittömbök) kapcsolódik hozzájuk. A kápolnát úgy alakították ki, hogy az erdő fölött 6,5 km-es távolságban háborítatlan kilátás nyíljon ezekre az égi jelenségekre. Érdekes egybeesés, hogy Externsteine ugyanazon a tengerszint feletti magasságon található, mint Stonehenge, sőt ugyanabba az irányba is tekint... fontos tény ez az asztronómusok számára. Bennigsen szerint a kápolna a keresztény kor kezdete előtt épült, és az ősi "fénykultusz" bizonyítéka.

 

16. KIRÁLYCSINÁLÓ KŐ:

                                                                           

Amikor Írország igazi királyának fejére helyezték a koronát, abban a pillanatban a Végzet Kövéből, a Lia Fáilból felhangzott a megerősítőkiáltás. A kő a Dublintól32 km-re levő ősi Tara területén található, amely már az újkőkor óta szent település és Írország mondabeli központja volt. Nem ismeretes, hogy a kő milyen régi múltra tekint vissza, de a monda szerint azon négy bűvös ereklye egyike volt, mely Danu istennő mágikus népével került Írországba.
Írországban a királyok jobbára inkább választás, mint öröklés útján kerültek trónra. Az uralkodóválasztás egyik módja az volt, hogy bizonyos szertartásokat végeztek el, amelyek csúcspontján a kiválasztott személy alakja látomás formájában megjelent. Mikor az a hívó szóra Tatába jött, a Lia Fáilra ültették vagy a kő mellé állították, s királynak iktatták be.  A brit uralkodókat még mindig egy kő felett koronázzák ez egy vörös homokkőtömb, az úgynevezett Scone-i Kő, amelyet a londoni Westminster-apátságban levő koronázási szék ülése alatt helyeztek el. A királykő fogalma az Arthur-mondakörben is szerepel, abban a történetben, amikor Arthur a királyi kardot, az Excaliburt kihúzta a sziklából, így bizonyítva a királyi címhez való jogát. Ez a történet szorosan kapcsolódik a királyság isteni eredetét valló ősi hithez. A király, illetve a királynő különleges képességeibe vetett hit Britanniában egészen az utóbbi évszázadokig fennmaradt, amennyiben azt hitték, hogy az uralkodó "kézrátételének" gyógyító hatása van.

 

17. AZ INDIAI PÁLMALEVÉL KÖNYVTÁR:  

A Bangalore-ban, a Dél-Indiában lévő Mysore szövetségi állam fővárosában,  Madrastól 280 km-re, nyugatra  található a világ legtitokzatosabb könyvtára, (ami pálmalevelekre karcolt életrajz jóslatokat tartalmaz) a Shastri család tulajdonában lévő régi uradalmi villában a Charmarajpet, 5 Main Road 33. sz. alatt.  A jelenlegi pálmalevél-olvasó Sri Jyotishacarya Ramakrishna Shastri tudós és filozófus.  Az indiai pálmalevél-könyvtárakból a hagyományok szerint életrajzokat senki nem vihet magával.  Ezeket az ottani szerzetes "Szent Iratoknak" nevezte.   A bangalore-i könyvtár 3665 kötetet foglal magában, amelyek mindegyike 365 pálmalevelet tartalmaz. Az olvasás művészete családi hagyomány, ami mindig az apáról a legidősebb fiúra száll. A leheletvékony pálmalevelek 6 cm szélesek és 48 cm hosszúak. Az élettartamuk kb. 800 év, ami után elöregednek, törékennyé válnak. Tartalmukat ezért periodikusan újramásolják. A levelekre olyan emberek életrajzát karcolták bele több ezer évvel ezelőtt, akik ma élnek és egy napon majd felkeresik ezeket a könyvtárakat! Aki nem utazik ide, annak az életrajza nincs meg, vagyis a pálmalevelek írói tudták előre, hogy a könyvtárak látogatói kik lesznek. Az emberek sorsa versformában, ősi tamil nyelven, sűrű sorokban van leírva. Az írásjelek kb. 1 mm magasak, így puszta szemmel nehezen ismerhetőek fel. Minden látogatónak két pálmalevele van, az egyiken a múlt, a másikon pedig a jövő eseményei vannak feltüntetve. A múltat tartalmazó levélen többek között szerepel az illető neve, foglalkozása és korábbi inkarnációi. Adatok olvashatóak emellett az érintett szüleiről, testvéreiről, feleségéről és gyermekeiről. Külön fel vannak sorolva a látogatás napján még élő hozzátartozók. Az esetleges testi ismertetőjegyek is le vannak írva. Gyakran közlik a látogatás napját, sőt a látogatót fogadó pálmalevél-olvasó nevét is.
Az ősi írásokban a világ jövőbeni eseményei is megtalálhatók.  Fellelhetők a világ jövőjére vonatkozó kijelentések, megközelítőleg ötven évre előre megírva. Az írások szerint a társadalmunk döntő változások elé néz. Az Egyesült Államok által elindított,  terrorizmus elleni világméretű harcban - mely elsősorban az amerikai hegemóniára való törekvések keresztülvitelét szolgálja - a NATO tagállamai is részt vesznek katonai akciók formájában, amerikai vezetés alatt. A támadási célok többek  között Irán, Jemen, Líbia, Sri lanka, Malájzia és Szudán lesznek. A legérdekesebb azonban az a tény, hogy a prognózisok szerint az Irak elleni támadás, mely februárban kellene elkezdődjön, egy amerikai "Vimana" elpusztítása miatt egy hónapot késni fog.  A Vimana az írásban repülőgépet vagy éppen űrhajót jelent.  És valóban az amerikai űrhajó, a Columbia balesete miatt az Irak elleni amerikai háború a tervezettnél később kezdődött.
A megnevezett katonai akciók a világ további polarizálódásához vezetnek. A rettegett harmadik világháború azonban a pálmalevelek jóslatai szerint nem fog bekövetkezni. Ehelyett az elkövetkező évtizedekben számos helyi és regionális háború rázza meg a világot, többek között Afrika és Ázsia sok országában. Így például India és Pakisztán között is kiújul a fegyveres konfliktus, a Közel-Keleten újabb háború tör majd ki Izrael és Pakisztán között, melynek kiváltó oka egy magas rangú pakisztáni méltóság meggyilkolása lesz. A háborúba ezúttal a szomszéd országok, Szíria és Jordánia is be lesznek rángatva. Fennáll a veszély, hogy a harcok során nukleáris fegyvereket is bevetnek, mely a Közel-Kelet nagy részének elsivatagodásához vezet.
Európában a balkánon 2040-ig újabb harcok várhatók. A következő háborút a szerb államfő meggyilkolása váltja majd ki. Közép és Nyugat-Európa valamint az Egyesült Államok újabb terrorista támadások célpontja.  2012-ben az amerikai dollár összeomlik.
Az USA-ban és Európában súlyos zavargások lesznek, részben polgárháborús állapotok alakulnak ki.  
A világméretű változások az európai naptárrendszer szerint kb. 2050-ig tartanak. Eredményeképpen Amerika elveszíti jelenlegi domináns pozícióját, Európa pedig Ázsiával együtt  új geopolitikai gazdasági teret teremt.  Társadalmaik az egyes országok gyökereinek és hagyományainak figyelembe vételével a világot  a stabilitás és fejlődés új korszakába vezetik.

 

 

 

0.018 mp