Szentek és boldogok képgaléria

Szienai szent Katalin

Szienai szent Katalin


Mindenszentek

Mindenszentek


Assziszi szent Ferenc

Assziszi szent Ferenc


Szent Antal

Szent Antal

páduai szent Antal


Avillai szent Teréz

Avillai szent Teréz

nagy szent Teréz


Szent Ágnes

Szent Ágnes


Árpádházi boldog Jolán

Árpádházi boldog Jolán

Jolán már 12 éves korában Lengyelország úrnője volt, amikor még több fejedelemségből, hercegségből állott az ország, s a lengyel államiság kialakulásában jelentős szerepet töltött be a Nagy-lengyel Fejedelemség egyesítő törekvése, melynek eredményeként Krakkó lett az új lengyel állam központja. Jolán három gyermeket szült és őket együtt nevelte férje testvérének öt árvájával. Férjével boldog házasságban élt, igazi családanya volt, otthonfönntartó, gyermekeket nevelő. Emellett segített a templomokban, kórházakban, saját kezűleg gondozta a betegeket, árvákat, szegényeket nagynénje, Árpád-házi Szent Erzsébet példája szerint. 23 évet élt példás keresztény házasságban, s 35 éves kora körül megözvegyült. Ezután az általa alapított gnieznói klarissza kolostorba vonult vissza lányaival, de szerzetesnőként is nyomon kísérte a magyar-lengyel kapcsolatokat, sőt aktívan közreműködött is azok alakításában. Csak a XIX. században avatták boldoggá.


Pietrelnicei szent Pió

Pietrelnicei szent Pió

olasz római katolikus pap, kapucinus szerzetes. A Pio nevet a szerzetesrendben kapta. Pappá szentelése után Padre Pio (Pio atya) néven vált ismertté. Számos különleges esemény fűződik nevéhez. 1999-ben boldoggá, 2002-ben pedig szentté avatták.


Szent Patrik

Szent Patrik

az irek védőszentje


Sk. Szent Margit

Sk. Szent Margit


Skóciai szent Margit

Skóciai szent Margit

szent István király lánya( némelyek szerint:húga)


Szent Miklós

Szent Miklós

püspök


Szent Erzsébet

Szent Erzsébet

szőnyegben ábrázolva


Szent Erzsébet

Szent Erzsébet

Árpádházi szent Erzsébet


Szent Erzsébet

Szent Erzsébet

Komáromban felállitott szobra


Nepumoki szent János

Nepumoki szent János


Szent Balázs

Szent Balázs

püspök


Szent Márton püspök

Szent Márton püspök

ülő szobra


Szent Márton

Szent Márton

püspök szobra


Szent Márton freskó

Szent Márton freskó

köpenyét kettévágva a koldus vállára teriti


Toursi szent Márton

Toursi szent Márton

Panonhalmán született,


Szent László

Szent László

arany hermája


Szent András

Szent András

Szent András


Boldog P. János Gábor

Boldog P. János Gábor

alig ismert még


Páli szent Vince

Páli szent Vince


Szent Mihály

Szent Mihály

Szent Mihály arkangyal könyörögj érettünk


Felajállás

Felajállás

Szent István király felajánlása Magyarok Nagyasszonyának


Viennei szent János

Viennei szent János

az arsi plebános


A PÁPA

A PÁPA

Boldog II. János Pál pápa


Sancto Padre

Sancto Padre

II.János pál pápa "civilben"


0.006 mp