Miasszonyunk képgaléria

Virgen de la caridad

Virgen de la caridad

A kobrei (Kuba) Mária kegykép


Magyarok Nagyasszonya 1

Magyarok Nagyasszonya 1

Szent István 1038. Nagyboldogasszony napján Szűz Mária oltalmába ajánlotta koronáját és országát. „Nagyboldogasszony ... hitünknek asszo­nya. Az a kereszténység hódította meg a magyart, amely a Szent Szűz alakjával, tiszteletével és szere­tetével köszöntött be a világba.. ” – írta Prohászka Ottokár.


Magyarok Nagyasszonya 2

Magyarok Nagyasszonya 2

Magyarok Nagyasszonya ünnepét Vaszary Kolos hercegprímás kérésére engedélyezte a pápa, amikor hazánk megérhette fennállásának millenniumát (1896).


Madonna Hungarie

Madonna Hungarie

A Napba öltözött Asszony ábrázolásából bontakozott ki a Patrona Hungariae jellegzetes ikonográfiája, amelyen a Szűzanya fejére a tizenkét csillagú korona helyett a magyar Szent Korona, a karján ülő kis Jézus helyébe az országalma, Mária másik kezébe pedig az ország jogara, kormánypálcája került – olvashatjuk Bálint Sándor Ünnepi kalendáriumában.


Altting-i Madonna

Altting-i Madonna

xxx


Budavári Madonna

Budavári Madonna

xxx


Cesztochowa-i Madonna

Cesztochowa-i Madonna

A Jasna Góra-i pálos kolostorban őrzik Lengyelországban, Częstochowában. A legenda szerint Szent Lukács evangélista festette egy cédrustáblára, amely a Szent Család otthonából származott. Az egyik legrégebbi Jasna Góra-i irat szerint a kép Jeruzsálemből Konstantinápolyon és Belzen keresztül került a kolostorba, 1382 augusztusában. Ugyanebben az évben kapták birtokul Jasna Górát (magyarul Fényes Hegy) a magyar pálosok. Az egyik legismertebb csoda az 1655-ös svéd invázió (az „Özönvíz”, lengyelül Potop) idején történt, amikor egy maroknyi lengyel egy egész támadó protestáns hadsereg ellen védte meg a kolostort. A megmenekülést a lengyelek a Madonna csodatévő erejének tulajdonították, a támadás feletti felháborodás és a siker pedig megfordította az egész háború menetét.


Cigány Madonna

Cigány Madonna

xxx


Csomóoldó Madonna

Csomóoldó Madonna

Az utóbbi években Buenos Airesben különösen elterjedt a Csomóoldó Boldogasszony tisztelete, amely Ferenc pápának köszönhető. Az 1700–as évekből származó eredeti kegykép az augsburgi St. Peter am Perlach-templomban található.A Szeplőtelen Szűz, akinek piros ruháját kék palást borítja, egymás után kioldja a két angyal által feléje nyújtott szalag csomóit. Lábával eltiporja a kígyó fejét, szétzúzza a poklot. A kép erőteljes szimbolikával rendelkezik: Mária feloldja életünk csomóit, amelyek gúzsba kötnek, eltávolítanak Istentől.


Guadalupe

Guadalupe

Juan Diego, 57 éves indián férfi szentmisére igyekezik, amikor a csillagok alól valami le nem írható hangot hall, majd fényt lát, és valaki nevén szólítja. A Szent Szûz jelent meg elõtte és nahuatli nyelven arra kérte, menjen a mexikói püspökhöz, s mondja el neki: "Hõn kívánom, hogy itt egy kápolnát építsenek, ahol megmutathatom és felajánlhatom egész szeretetemet, segítségemet és oltalmamat, mert én vagyok a ti Irgalmas Anyátok!" A püspök, Juan de Zumárraga kétkedve fogadja és jelet kér. A negyedik jelenés alkalmával a Szûzanya kéri Juant, hogy - decemberben - szedje teli rózsával kötényszerû köpenyét, mutassa meg Õneki és azután vigye el a püspöknek. Leeresztésekor a rózsák kihulltával, gyönyörû Mária-kép válik láthatóvá a tilma elején. A püspök térdre esik és két hét múlva kápolna épül a dombon.


Kegyszobor

Kegyszobor


Lourdes-i Mária

Lourdes-i Mária

Igy Bernadette Soubireaunak jelent meg a barlangban


MÁRIA

MÁRIA


Máriabesnyői Madonna

Máriabesnyői Madonna


Máriavölgyi Mária

Máriavölgyi Mária


Máriacell

Máriacell


Mindig segit!

Mindig segit!

Szűz Mária


Nagaszaki-i Madonna

Nagaszaki-i Madonna

az atombomba támadását is átélte!


Nagaszaki Mária

Nagaszaki Mária

a 2 méter magas szobor, mely sérült ugyan, de megmenekült az 1945-ös atomtámadáskor rombadölt nagaszaki-i templomban.


Oltalmazó Mária

Oltalmazó Mária

Giotto festménye


Rusztikus Madonna

Rusztikus Madonna


Segitő Mária

Segitő Mária

A csiksomlyói kegytemplom legértékesebb tárgya a Szűz Mária kegyszobra. A XVI. század elején (1510-1515) reneszánsz stílusban készült, hársfából. Alkotója ismeretlen. Magassága 2,27 m. A világon ismert kegyszobrok között a legnagyobb. A napba öltözött Asszonyt ábrázolja, akinek lába alatt van a hold, fején a tizenkét csillagból álló koszorú. Királynőként is ábrázolja Szűz Máriát: fején korona, jobb kezében jogar, bal karján tarja szent Fiát.


Sri-Lanka-i siró Mária

Sri-Lanka-i siró Mária


Sztálingrádi Madonna

Sztálingrádi Madonna

Eredetije Berlinben, a Kaiser Wilhelm-emléktemplomban látható, A kép 120×90 centiméter nagyságú szénrajz, (anyaga egy orosz térkép,) amely Máriát kendőbe burkolózva ábrázolja, amint a gyermek Jézust arcához közel tartja. Jobb szegélyére Reuber, aki protestáns lelkész volt, a Licht, Leben, Liebe („Fény, Élet, Szeretet”) szavakat írta János evangéliumából. A bal oldalon ez szerepel: „Weihnachten im Kessel 1942”, azaz „karácsony a körletben, 1942”. A Madonnát a 16. páncélos zászlóalj parancsnoka menekítette ki az ostromgyűrűből, az utolsó géppel, amely elhagyta a körülkerített 6. hadsereg ellenőrizte területeket. Reuber maga nem volt ilyen szerencsés, fogságba esett és egy szovjet hadifogolytáborban halt meg 1944-ben.


Tallos-i Mária

Tallos-i Mária

Kegyhely, a galántai járásban található meg (Tomásikovo okres Galanta), és csak közúton közelíthető meg. Ez a kegyhely tulajdonképpen az első világháború előtti években keletkezett. Az uradalom egy gazdatisztjének a családjában a gyermek súlyos beteg lett. Elvitték Lourdes-ba és ott a beteg gyermek meggyógyult. A szülők ekkor örömükben hálából a tallósi temetőben megépítették a lourdes-i barlangot. Ennél a barlangnál aztán Szűz Mária közbenjárására több csodás gyógyulás történt, és így kialakult a kegyhely s vele a búcsújárás népi szokása. Az esztergomi érsekség a kegyhelyet megáldotta és ezáltal törvényesítve is lett a tallósi búcsújárás. Mint ilyen, a tallósi kegyhely a Lourdes-i rokonságba tartozik. A Lourdes-i Szűz itt is jóságos hatalmát bizonyítja a hozzá folyamodóknak. Mintha a Lourdes-i barlang kegyelemárja itt is megcsillantaná dicsőségét, Lourdes-tól távol, a mi redves hazánk földjén. A tallósi búcsújárás napja-minden évben Kisboldogasszony ünepén van.


0.033 mp